Näin testaamme lapsilukkosovelluksia

Lapsilukkosovelluksella pystyt suojaamaan lapsesi netinkäyttöä tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Sovellukseen kuuluu nettisivujen suodatus, ruutuaikojen määritys ja muita toimintoja. Lapsilukkojen välillä on kuitenkin suuria eroja.

Näin testaamme lapsilukkosovelluksia:

Category Breakdown
 • 5% - Ohjelman osto ja lataaminen
 • 10% - Asennusprosessi
 • 20% - Luotettavuus ja helppokäyttöisyys
 • 20% - Ydintoiminnot
 • 15% - Lisäominaisuudet
 • 10% - Compatibility
 • 10% - Hinta
 • 10% - Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus
1. Ohjelman osto ja lataaminen – 5%

1. Ohjelman osto ja lataaminen – 5%

Aloitamme testimme ostamalla digitaalisen lapsilukon kattavimman tilauspaketin. Kassatapahtuman yhteydessä tutkimme eri maksutapoja ja koko prosessin helppoutta – etsien samalla mahdollisia sudenkuoppia, kuten mahdollisia piilokuluja tilauksessa.

Sitten lataamme lapsilukon lapsen laitteelle ja hallintasovelluksen vanhemman laitteelle. Mikäli asiantuntijalla ei ole omia lapsia, käytämme omaa testilaitettamme.

Ohjelmaa ladatessamme otamme huomioon myös sen, kuinka paljon tilaa lapsilukko vie laitteelta.

Annamme lapsilukon osto- ja latausprosessille korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 5% lopullisesta arvosanasta.

2. Asennusprosessi – 10%

2. Asennusprosessi – 10%

Asennamme lapsilukon sekä vanhemman että lapsen kaikille laitteille, mukaan lukien Windows-, Mac- ja Chromebook-tietokoneet sekä Android- ja iOS-mobiililaitteet.

Asennusprosessin aikana tutkimme montaa eri asiaa. Ensinnäkin panemme merkille sen, kuinka kauan asennuksessa kestää muihin lapsilukkoihin verrattuna.

Arvioimme myös asennuksen helppoutta. Tarvitseeko käyttäjän klikata vain yhtä nappia niin ohjelma asentuu itsestään, vai vaatiiko asennus syvällistä IT-osaamista?

Lopuksi katsomme, minkä verran lapsilukko vaikuttaa laitteen toimintaan, ja voiko laitetta käyttää asennuksen aikana.

Asennuksen jälkeen tutkijamme arvioivat, kuinka helppoa valmiin sovelluksen käyttöönotto on. Tähän kuuluu lapsen ja vanhemman laitteiden yhteen liittäminen, lapsilukon ominaisuuksien säätäminen (esimerkiksi sijaintiasetukset). Annamme lisäpisteitä niille lapsilukoille, jotka ohjaavat koko käyttöönottoprosessin alusta loppuun.

Annamme asennusprosessista korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 10% lapsilukon lopullisesta arvosanasta.

3. Luotettavuus ja helppokäyttöisyys – 25%

3. Luotettavuus ja helppokäyttöisyys – 25%

Hyvä lapsilukko on sellainen, että voit luottaa lapsesi pysyvän jatkuvasti suojassa. Testaamme tätä usealla eri tavalla:

Tutkijamme ottavat huomioon muun muassa nämä seikat:

 • Ilmoitukset – Rikomme tarkoituksella joitakin asetettuja rajoja lapsen laitteella (esimerkiksi vierailemalla aikuisviihdesivustolla) nähdäksemme, miten nopeasti vanhemman laitteelle tulee tästä ilmoitus.
 • Tarkkuus – Tutkimme, kuinka tarkasti lapsilukko valvoo lasta. Jos lapsen sijaintia voi esimerkiksi seurata GPS:n avulla, tutkimme sen paikkansapitävyyttä. Arvioimme myös internetin sisällön suodatusta ja testaamme, estääkö lapsilukko kaikki haitalliset sivustotyypit.
 • Päivitysnopeus – Kun vanhempi luo uuden rajoituksen omassa hallintasovelluksessaan, sen pitäisi päivittyä heti myös lapsen laitteelle. Testaamme, kuinka nopeaa laitteiden välinen kommunikointi on, ja kuinka helppoa uusien rajoitusten luominen on.

Annamme huonot pisteet niille lapsilukoille, joiden rajoitukset eivät päivity kunnolla, mikäli lapsen sijainti kartalla ei pidä paikkaansa, tai jos vierailusta sopimattomilla sivuilla ei tule ilmoitusta.

Näiden 3 kriteerin ja muiden luotettavuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvien seikkojen pohjalta annamme korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 25% lopullisesta arvosanasta.

4. Ydintoiminnot – 25%

4. Ydintoiminnot – 25%

Jokaisesta lapsilukosta pitäisi löytyä tietyt vakio-ominaisuudet. Testaamme nämä läpikotaisin nähdäksemme, toimiiko lapsilukko tärkeimmissä tehtävissään.

Lapsilukoissa on nämä ydintoiminnot:

To get the most accurate results, we test the overall speed of a VPN by measuring the following:

 • Internetin ja sovellusten suodatus – Testaamme, kuinka hyvin lapsilukko estää tietynlaiset verkkosivut ja sovellukset, ja kuinka helppoa uusien estojen luominen on. Tutkimme myös sitä, voiko lapsi kiertää asetetut rajoitukset. Vähennämme pisteitä, jos estot voi kiertää VPN-yhteydellä tai välityspalvelimella.
 • Ruutuaikojen määritys – Tutkimme, kuinka monipuolisesti lapsen laitteelle voi asettaa ruutuaikoja. Testaamme, voiko haluttujen sovellusten ruutuaikaa säätää erikseen, tai voiko koko laitteen asettaa käyttökieltoon tiettyyn vuorokaudenaikaan. Arvioimme, miten helppoa ruutuaikojen määrittäminen on, ja voiko niitä määrittää sovellus- tai sivustokohtaisesti.
 • Sijainnin seuranta – Tutkimme GPS-sijainnin tarkkuutta sekä sitä, näkeekö vanhemmat myös sijaintihistorian. Lisäpisteitä saa siitä, jos lapselle voi määrittää kartalla hyväksytyn alueen, jolta poistuessaan laite lähettää ilmoituksen vanhemmalle.
 • Toimintaraportit – Tutkimme lapsilukon hallintapaneelia sekä sen tuottamia raportteja. Annamme hyvät pisteet sellaisille lapsilukoille, jotka tuottavat päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset raportit kaikkine yksityiskohtineen.

Tulosten pohjalta annamme korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 25% lopullisesta arvosanasta.

5. Lisäominaisuudet – 15%

5. Lisäominaisuudet – 15%

Parhaat lapsilukkosovellukset tarjoavat lisäominaisuuksia lapsen suojaamiseen.

Testaamme näitä lisäominaisuuksia, testaamme niiden toimivuutta ja arvioimme, onko niistä merkittävää hyötyä. Joihinkin lapsilukkoihin on laitettu lisäominaisuuksia vain markkinoinnin vuoksi, ilman että niitä oikeasti kannattaa käyttää mihinkään.

Testaamme usein näitä lisäominaisuuksia:

 • Sosiaalisen median seuranta – Jotkin lapsilukkosovellukset antavat mahdollisuuden seurata lapsen tilejä Facebookissa, Snapchatissa ja Twitterissä, ilmoittaen jos lapsi käyttää sopimattomia avainsanoja.
 • YouTuben seuranta – Näyttää lapsen YouTube-katseluhistorian sekä käytetyt hakusanat.
 • Tekstiviestien ja puheluiden seuranta – Antaa mahdollisuuden valvoa viestintää lapsen laitteella. Hyvä lapsilukko pystyy myös kokonaan estämään tuntemattomat tai epäluotettavat numerot.

Jos lisäominaisuus toimii hyvin ja siitä on hyötyä osana lapsilukkoa, niin vertaamme sitä kilpailijoiden vastaaviin ominaisuuksiin. Annamme lisäpisteitä myös sellaisista ominaisuuksista, joita ei löydy muualta.

Annamme hyödyllisistä lisäominaisuuksista korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 15% lopullisesta arvosanasta.

6. Compatibility

6. Compatibility — 10%

We assess the compatibility of parental controls by testing whether they work seamlessly across different devices and operating systems — including Windows, macOS, iOS and Android.

Our reviewers examine how the parental control tool interacts with other software on the device, too, including web browsers and applications. We test whether the software can monitor and control access to social media apps, messaging platforms, and different gaming applications. We also check for compatibility issues including slow response times, crashes, or other issues that may affect the overall user experience.

Based on our results, we assign a compatibility score out of 10, which contributes 10% of the final score.

6. Hinta – 10%

6. Hinta – 10%

Seuraavaksi arvioimme lapsilukon hintaa. Otamme huomioon esimerkiksi tilauspakettiin kuuluvien ominaisuuksien määrän ja niiden laadukkuuden.

Ensiksi vertaamme lapsilukon hintaa muihin markkinoilla oleviin lapsilukkoihin. Sitten vertaamme yksittäisiä tilauspaketteja kilpailijoiden vastaaviin paketteihin nähdäksemme, onko se poikkeuksellisen edullinen tai ylihintainen.

Lopuksi arvioimme lisäominaisuuksien vaikutusta hintaan, voiko samaa tilausta käyttää usealla laitteella, ja onko kokonaisuus hintansa arvoinen.

Annamme lapsilukon hinnoittelusta korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 10% lopullisesta arvosanasta.

7. Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus – 10%

7. Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus – 10%

Lopuksi tutkimme lapsilukon asiakaspalvelua sekä sen kielivaihtoehtoja.

Otamme asiakaspalveluun yhteyttä eri vuorokaudenaikoina, kysyen useita enemmän tai vähemmän teknisiä kysymyksiä, arvioiden saamiemme vastausten laadukkuutta.

Tutkimme myös mahdollisen ohjekeskuksen tai keskustelupalstan tarjoamaa informaatiota sekä ajantasaisuutta. Annamme hyvät pisteet niille lapsilukoille, joiden ohjekeskuksesta löytyy selkeää tietoa kaikista lapsilukon ominaisuuksista, kuvineen ja videoineen.

Seuraavaksi tutkimme tilaukseen sisältyvää tyytyväisyystakuuta. Luemme takuuehdot tarkkaan ja testaamme, kuinka helposti rahat saa takaisin. Pyydämme tilauksen peruutusta ja katsomme, kuinka kauan rahojen palautumisessa oikeasti kestää.

Asiakastuen hyödyllisyyden ja tyytyväisyystakuun luotettavuuden perusteella annamme korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 10% lapsilukon lopullisesta arvosanasta.

Lapsilukkosovellusten lopulliset arvosanat

Asiantuntijamme laskevat yllä olevien testivaiheiden perusteella lapsilukoille lopullisen arvosanan.

Testivaiheet vaikuttavat lopulliseen arvosanaan seuraavilla prosenttiosuuksilla:

Ohjelman osto ja lataaminen: 5%

Lisäominaisuudet: 25%

Asennusprosessi: 10%

Hinta: 10%

Luotettavuus ja helppokäyttöisyys: 25%

Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus: 10%

Ydintoiminnot: 15%

Laskemme pisteet yhteen ja muodostamme niistä lopullisen arvosanan, jonka näet arvosteluiden ylälaidassa. Yleensä arvosanaa 8/10 voidaan pitää hyvänä tuloksena lapsilukolle. Jos ohjelma saa arvosanan 7/10, kyseessä on ihan kelvollinen tuote – mutta markkinoilla on parempiakin vaihtoehtoja. Sitä huonommat arvosanat viittaavat siihen, että tutkijamme löysivät lapsilukosta useita puutteita, eikä sinun todennäköisesti kannata valita juuri sitä.