Näin testaamme salasanaohjelmia

Salasanaohjelma tallentaa käyttäjätunnukset ja salasanat ja syöttää ne kirjautumiskenttiin automaattisesti, jolloin käyttäjän ei enää itse tarvitse muistaa niitä. Tutkijamme arvioivat salasanaohjelmia useilla eri menetelmillä, selvittäen kunkin ohjelman hyvät ja huonot puolet.

Testaamme salasanaohjelmia näillä osa-alueilla:

Category Breakdown
 • 5% - Ohjelman osto ja lataaminen
 • 10% - Asennusprosessi
 • 20% - Salaus ja tietoturva
 • 20% - Ydintoiminnot
 • 15% - Lisäominaisuudet
 • 10% - Multi-User Plans & Password Sharing
 • 10% - Hinta
 • 10% - Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus
1. Ohjelman osto ja lataaminen – 5%

1. Ohjelman osto ja lataaminen – 5%

Ostamme aina salasanaohjelman kattavimman tilauspaketin, ja lataamme sen laitteillemme.

Arvioimme saatavilla olevia maksutapoja, ostosprosessin sujuvuutta sekä mahdollisia sudenkuoppia (mm. piilokulut ja lisämyynti).

Sitten lataamme salasanaohjelman asennustiedoston laitteellemme. Tutkimme samalla ohjelman vaatimaan tallennustilaa.

Annamme ostoprosessista korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 5% lopullisesta arvosanasta.

2. Asennusprosessi – 10%

2. Asennusprosessi – 10%

Lataamisen jälkeen asennamme salasanaohjelman usealle eri laitetyypille, mukaan lukien Windows, macOS, Android ja iOS.

Moneen salasanaohjelmaan sisältyy myös selainlaajennus, joten asennamme myös laajennukset kaikille mahdollisille selaimille.

Kun salasanaohjelma on asennettu, käynnistämme sen ensimmäistä kertaa. Kirjaudumme sisään ensimmäistä kertaa, käyttäen aikaisemmin rekisteröityjä käyttäjätunnuksia. Tässä kohtaa salasanaohjelma pyytää luomaan pääsalasanan. Arvioimme pääsalasanan luontia erikseen, varmistaen että ohjelma vaatii käyttäjää luomaan tarpeeksi vahvan pääsalasanan.

Annamme asennusprosessista korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 10% lopullisesta arvosanasta.

3. Salaus ja tietoturva – 20%

3. Salaus ja tietoturva – 20%

Laadukas salasanaohjelma tarjoaa edistyneet turvaominaisuudet, joilla käyttäjätunnukset pysyvät varmasti hyvässä tallessa. Tärkein ominaisuus on vahva salaus.

Tutkimme salasanaohjelmien tietoturvaa usealla eri osa-alueella, muun muassa:

 • Salausmenetelmät – tutkimme, mitä salausmenetelmiä salasanaohjelma käyttää (yleisin on 256-bittinen AES-salaus).
 • Nollatietoarkkitehtuuri – varmistamme sen, että salasanaohjelma on suunniteltu siten, ettei sen kehittäjillä ole koskaan pääsyä käyttäjien tallentamaan dataan.
 • Kaksivaiheinen (2FA) tai monivaiheinen (MFA) todennus – testaamme salasanaohjelmaan mahdollisesti kuuluvia 2FA/MFA-toimintoja.
 • Käyttäjätilin palautustoiminnot – tutkimme, voiko tallennetut käyttäjätunnukset palauttaa, jos pääsalasana unohtuu tai se katoaa.

Salasanaohjelma saa huonot pisteet, jos salausmenetelmä ei ole luotettava, ohjelma ei perustu nollatietokäytäntöön, eikä siinä ole kaksivaiheista todennusta tai käyttäjätunnusten palautusmahdollisuutta.

Annamme salasanaohjelman tietoturvaominaisuuksille ja protokollille maksimissaan 10 pistettä, mikä muodostaa 20% lopullisesta arvosanasta.

4. Ydintoiminnot – 20%

4. Ydintoiminnot – 20%

Tutkimme kaikki salasanaohjelman ydintoiminnot, varmistaen että ne toimivat odotetulla tavalla.

Testaamme näitä ydintoimintoja:

 • Salasanojen tallennuspaikka – miten salasanat tallennetaan ja organisoidaan.
 • Automaattinen täyttö – kuinka hyvin salasanaohjelma täyttää kirjautumiskentät, ja kuinka uudet tunnukste voi tallentaa ohjelman muistiin.
 • Salasanojen generointi – kuinka helppoa uusien salasanojen generointi on, ja kuinka monipuolisia nämä ovat.
 • Salasanojen jako – kuinka turvallisesti ja selkeästi salasanoja voi jakaa muille käyttäjille, ja onko jaettujen salasanojen määrällä rajoitusta.

Annamme salasanaohjelman ydintoiminnoille korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 20% lopullisesta arvosanasta.

5. Lisäominaisuudet – 15%

5. Lisäominaisuudet – 15%

Monet suositut salasanaohjelmat sisältävät lisäominaisuuksia, joilla käyttäjä voi joko parantaa tietoturvaa tai tehostaa omaa työskentelyään.

Lisäominaisuudet vaihtelevat eri salasanaohjelmien välillä, joten arvioimme ensin tarjottujen lisäominaisuuksien määrää, ja sitten niiden käyttökelpoisuutta.

Arvioimme esimerkiksi näitä lisäominaisuuksia:

 • Pimeän verkon seuranta – skannaa pimeän verkon tietokantoja, etsien merkkejä tietomurroissa paljastuneista henkilötiedoista.
 • Tietoturvaraportit – näistä käyttäjä voi lukea, millä tasolla hänen tietoturvansa on, ja kuinka salasanoja on mahdollista parantaa.
 • Suojattu tallennustila – tallentaa suuria määriä tiedostoja salausta käyttäville pilvipalvelimille.
 • Salasanojen automaattivaihtaja – vaihtaa salasanat usealle eri verkkosivulle yhdellä klikkauksella.
 • VPN-yhteys – vaihtaa käyttäjän IP-osoitteen ja tarjoaa lisäsuojaa netinkäyttöön.

Jos kaikki lisäominaisuudet toimivat odotetulla tavalla, vertaamme niitä vielä muiden salasanaohjelmien lisäominaisuuksiin sekä erillisiin palveluihin, jotka tarjoavat samankaltaisia toiminnallisuuksia. Arvioimme, minkä verran kyseisestä ominaisuudesta tulee lisähintaa, ja onko se hintansa arvoinen.

Annamme salasanaohjelman lisäominaisuuksille korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 15% lopullisesta arvosanasta.

6. Multi-User Plans & Password Sharing

6. Multi-User Plans & Password Sharing — 10%

We test each password manager’s ability to handle multiple users and facilitate password sharing within a team or family. We also assess the options for adding and removing users, the ease of sharing passwords and logins, and the level of control offered to the administrator or owner of the account.

Our team will create an account on the password manager we’re testing, assess the overall experience when using family management dashboards, and check for any limitations or additional costs for adding multiple users. We’ll also check if the product offers discounts on its family plans.

Finally, we evaluate the security of the password sharing process, including how passwords are encrypted, how they’re shared, and whether you can choose the access level granted to each user. We also examine any additional security features provided with multi-user accounts.

Based on each product’s multi-user plans and password sharing capabilities, we give a score out of 10. This makes up 10% of the final score for each password manager.

7. Hinta – 10%

7. Hinta – 10%

Arvosteluissamme tutkitaan myös salasanaohjelmien hintaa.

Tutkimme saatavilla olevia tilauspaketteja, erittelemme pakettien sisällöt ja arvioimme, ovatko kaikki paketit hintansa arvoisia.

Vertaamme salasanaohjelmien tilauspaketteja kilpaileviin ohjelmiin nähdäksemme, ovatko ne keskimääräistä edullisempia tai kalliimpia.

Otamme huomioon tilauspaketin perushinnan lisäksi myös mahdolliset alennukset ja muut tarjoukset, joita voi olla saatavilla. Kerromme lukijalle, onko alennettu hinta todellisuudessa hyvä vaihtoehto.

Annamme hinnoittelusta korkeintaan 10 pistettä, mikä muodostaa 10% lopullisesta arvosanasta.

8. Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus – 10%

8. Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus – 10%

Tutkimme saatavilla olevia tukikanavia – mitä enemmän vaihtoehtoja, sen parempi.

Annamme hyvät pisteet sellaisille yhtiöille, joilla on useita erilaisia tukikanavia, esimerkiksi sähköposti, chat-asiakaspalvelu, puhelinpalvelu, keskustelupalsta ja sosiaalinen media.

Asiantuntijamme ottavat yhteyttä salasanaohjelman asiakaspalveluun, kysyen useita kysymyksiä, arvioiden asiakaspalvelun vastausnopeutta ja annettujen ratkaisujen laatua.

Lopuksi tarkistamme, sisältyykö salasanaohjelman tilaukseen tyytyväisyystakuuta tai peruutusmahdollisuutta. Testaamme rahojen palautusta pyytämällä tilauksen peruutusta sovitussa määräajassa, arvioiden koko prosessin helppoutta tai hankaluutta sekä sitä, kuinka kauan rahojen saapumisessa kestää.

Annamme asiakaspalvelulle korkeintaan 10 pistettä sen mukaan, kuinka nopeasti kysymyksiin vastattiin ja kuinka ammattimaisia nämä vastaukset olivat. Pisteet muodostavat 10% lopullisesta arvosanasta.

Salasanaohjelmien lopulliset arvosanat

Laajojen testiemme päätteeksi tutkijamme laskevat lopullisen arvosanan, joka muodostuu testien eri vaiheiden saamista pisteluvuista.

Testivaiheiden pisteet vaikuttavat lopulliseen arvosanaan seuraavilla painotuksilla:

Ohjelman osto ja lataaminen: 5%

Lisäominaisuudet: 15%

Asennusprosessi: 10%

Hinta: 10%

Salaus ja tietoturva: 25%

Asiakaspalvelu ja peruutusmahdollisuus: 10%

Ydintoiminnot: 25%

Laskemme luvut yhteen, mistä muodostuu salasanaohjelman lopullinen arvosana, mikä näkyy arvostelun ylälaidassa. Arvosanalla 8/10 varustettua ohjelmaa voidaan pitää hyvänä valintana useimmille käyttäjille. Arvosana 7/10 on kohtuullisen hyvä, mutta parempia vaihtoehtoja on olemassa. Mikäli ohjelmisto saa arvosanaksi 6/10 tai vähemmän, arvostelussa havaittiin useita puutteita, eikä tuote sellaisenaan sovellu useimmille käyttäjille.